13 Ιουλίου 2012feature articlesadmin 0 Σχόλια

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC είναι μια Μονάδα του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ΝΠΙΔ Ν.1729/1987),  που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2003, βασίζοντας τις αρχές και την οπτική παρέμβασής του, στα παρακάτω

  • Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, επιχειρεί να μεταφέρει τις αρχές των θεραπευτικών  κοινοτήτων (αυτοβοήθεια, αλληλοβοήθεια, αυτοδιαχείριση, εξέλιξη και αλλαγή, ομάδες Ομότιμων, κ.α) στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μεταναστών και των προσφύγων για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και την διευκόλυνση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.
  • Η υποστηρικτική προσέγγιση είναι διαπολιτισμική, εστιάζοντας στην  κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμικών αξιών του υποστηριζόμενου, του διαφορετικού τρόπου σκέψης και της δυναμικής του κοινωνικού περιβάλλοντός του και εντάσσοντάς τα στην θεραπευτική διαδικασία.

Επιπλέον, η σύνθεση της Ομάδας προσωπικού είναι πολυπολιτισμική, γεγονός που εμπλουτίζει τόσο την παρέμβαση και την προσέγγιση του πληθυσμού, όσο και την δυναμική της Ομάδας Προσωπικού.

  • Η συμμετοχή εθελοντών από τις κοινότητες των μεταναστών/ προσφύγων και η συνεργασία τους με Έλληνες εθελοντές της Μονάδας, αποτελεί μια βασική αρχή του ΚΕΘΕΑ Mosaic. Μέσα από ρόλους που αναλαμβάνουν (όπως: συντονιστές  δημιουργικών ομάδων, διερμηνείς, κ.α) οι εθελοντές μετανάστες/πρόσφυγες, αποτελούν θετικά πρότυπα συμπεριφοράς για ομοεθνείς τους, ενώ παράλληλα, εκπαιδεύονται, ενδυναμώνονται, και δραστηριοποιούνται κοινωνικά.
  • Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, λειτουργεί ως «γέφυρα» επικοινωνίας με τις κοινότητες των μεταναστών/προσφύγων, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία, ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση, η υποστήριξη και η κοινωνική ενσωμάτωση του πληθυσμού.

Οι αξίες που διαπνέουν τις παραπάνω αρχές, αφορούν στον σεβασμό στην διαφορετικότητα, στο δικαίωμα στην ενημέρωση, στην υγεία, στην νομική υποστήριξη, στην θεραπεία, στις ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, κοινωνικής τάξης και πολιτικών πεποιθήσεων.

Στο υποστηρικτικό πλαίσιο της Μονάδας αξιοποιούνται, η συνεργασία και η ενότητα μέσα από την διαφορά, η ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και λαών, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η συνεχής βελτίωση και εξέλιξη της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Η ενσωμάτωση των μεταναστών, προϋποθέτει την ισονομία, την προστασία της μητρικής γλώσσας, το σεβασμό στην διαφορετική θρησκεία και κουλτούρα, την εκμάθηση της επίσημης γλώσσας της χώρας και την δημιουργία συνθηκών εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής εξέλιξης.

════════════════
<!--:EL-->Άνθρωποι σε κρίση<!--:-->

Άνθρωποι σε κρίση

Αν ζεις μακριά από την πατρίδα σου, μόνος ή με την οικογένειά σου και κάτι σε δυσκολεύει, αντιμετωπίζεις κατ [...]

<!--:EL-->Πρώην χρήστες<!--:-->

Πρώην χρήστες

Αν ήσουν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και Αλκοόλ και κατάφερες μόνος σου, να σταματήσεις την χρήση για [...]

<!--:EL-->Χρήστες ουσιών<!--:-->

Χρήστες ουσιών

Αν είσαι χρήστης ναρκωτικών ουσιών ( χασίς, ηρωίνη, κοκαΐνη, χάπια, κ.α) και αλκοόλ και θεωρείς πως η αρχική « [...]

<!--:EL-->Οικογένεια-Φίλοι<!--:-->

Οικογένεια-Φίλοι

Αν είσαι γονιός, αδελφός, σύζυγος, σύντροφος, φίλος ή ακόμα και συγκάτοικος  κάποιου ανθρώπου που κάνει χρήση  [...]

<!--:EL-->Μεικτοί Γάμοι<!--:-->

Μεικτοί Γάμοι

Συχνά το διαφορετικό, είναι αιτία έρωτα και «συνάντησης» με τον άλλον, ένωση ανθρώπων  που οδηγεί σε σχέση ή σ [...]

<!--:EL-->Νέοι<!--:-->

Νέοι

Αν είσαι νέος πάνω από 16 χρονών, είσαι μπερδεμένος, νιώθεις ότι ζεις ανάμεσα σε δυο κουλτούρες, αν θέλεις να  [...]

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com