11 Ιουλίου 2012feature articlesadmin 0 Σχόλια

Η εθελοντική εργασία στο Κέντρο, αφορά στην υιοθέτηση αξιών, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, η αυτοβοήθεια και η ενδυνάμωση των κοινωνικά αποδυναμωμένων.

Υπάρχουν  δυο (2) κατηγορίες Εθελοντών :

α. Μη αμειβόμενοι συνεργάτες  (Έλληνες ή αλλοδαποί)

β. Εθελοντές  ( μετανάστες / πρόσφυγες)

α. Μη αμειβόμενοι συνεργάτες (Έλληνες ή αλλοδαποί)

Είναι κυρίως εξειδικευμένοι επαγγελματίες που απασχολούνται στο ΚΕΘΕΑ MOSAIC, πάνω στο αντικείμενο εργασίας ή σπουδών τους, χωρίς να αμείβονται.

( π.χ καθηγητές Αγγλικών, Ελληνικών, Γυμναστές, ηθοποιοί κ.α)  

            Κύρια χαρακτηριστικά τους:

 • Προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και εξειδίκευση
 • Δυναμικός και συνδετικός κρίκος με τις κοινότητες των μεταναστών και προσφύγων.
 • Θετικά πρότυπα συμπεριφοράς – μοντέλα ρόλων.
 • Μοίρασμα εμπειρίας και προσωπικής ιστορίας – τρόποι αντιμετώπισης και ξεπεράσματος δυσκολιών –Αλληλεπίδραση με υποστηριζόμενους.

Στην κατηγορία αυτή, βασική μας επιδίωξη είναι δημιουργική και διαπολιτισμική  προσέγγιση ατόμων από τις κοινότητες των μεταναστών ή προσφύγων.

Οι Έλληνες συνεργάτες απασχολούνται, κυρίως στην Εκπαίδευση (Μαθήματα Ελληνικών) και την Πρόληψη (Πολυπολιτισμικό Στέκι).

β. Εθελοντές  ( μετανάστες / πρόσφυγες)

Στην κατηγορία αυτή, προσφέρουν εθελοντική προσφορά σε δράσεις του Κέντρου, άτομα που είναι παράλληλα και υποστηριζόμενοι σε κάποιο τομέα υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ MOSAIC (Πρόληψη – Συμβουλευτική – Υποστήριξη Εξαρτημένων) ή έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία υποστήριξής τους και επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά στην Μονάδα.

Κύρια χαρακτηριστικά :

 • Η συμμετοχή τους σε εθελοντικές ομάδες και δραστηριότητες αποτελεί διαδικασία κοινωνικής δραστηριοποίησης.
 • Ενίσχυση αυτό-αποτελεσματικότητας και αυτοπεποίθησης.
 • Μείωσης των συναισθημάτων μοναξιάς και απομόνωσης που πιθανά  αντιμετωπίζουν.
 • Ματαίωση και θυμός μετασχηματίζονται σε δημιουργική διάθεση
 • Συμμέτοχοι στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων -  Αλληλεπίδραση με ευρύτερη κοινότητα και άλλους Φορείς και Οργανισμούς.
 •  Η εκπαίδευση στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων,  η αυτοβοήθεια, η Ομάδα Ομοτίμων, αποτελούν σημαντικά στοιχεία υποστηρικτικής διαδικασίας.
 • Ενίσχυση σχέσης εμπιστοσύνης με το προσωπικό.
 • Άνοιγμα δυσκολιών και αναγκών – ανάδειξη αιτημάτων υποστήριξης.

════════════════
<!--:EL-->Άνθρωποι σε κρίση<!--:-->

Άνθρωποι σε κρίση

Αν ζεις μακριά από την πατρίδα σου, μόνος ή με την οικογένειά σου και κάτι σε δυσκολεύει, αντιμετωπίζεις κατ [...]

<!--:EL-->Πρώην χρήστες<!--:-->

Πρώην χρήστες

Αν ήσουν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και Αλκοόλ και κατάφερες μόνος σου, να σταματήσεις την χρήση για [...]

<!--:EL-->Χρήστες ουσιών<!--:-->

Χρήστες ουσιών

Αν είσαι χρήστης ναρκωτικών ουσιών ( χασίς, ηρωίνη, κοκαΐνη, χάπια, κ.α) και αλκοόλ και θεωρείς πως η αρχική « [...]

<!--:EL-->Οικογένεια-Φίλοι<!--:-->

Οικογένεια-Φίλοι

Αν είσαι γονιός, αδελφός, σύζυγος, σύντροφος, φίλος ή ακόμα και συγκάτοικος  κάποιου ανθρώπου που κάνει χρήση  [...]

<!--:EL-->Μεικτοί Γάμοι<!--:-->

Μεικτοί Γάμοι

Συχνά το διαφορετικό, είναι αιτία έρωτα και «συνάντησης» με τον άλλον, ένωση ανθρώπων  που οδηγεί σε σχέση ή σ [...]

<!--:EL-->Νέοι<!--:-->

Νέοι

Αν είσαι νέος πάνω από 16 χρονών, είσαι μπερδεμένος, νιώθεις ότι ζεις ανάμεσα σε δυο κουλτούρες, αν θέλεις να  [...]

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com