Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC, περιλαμβάνει:

- μαθήματα ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα

- συμβουλευτική/ υποστήριξη σε θέματα εύρεσης εργασίας

- επαγγελματικό προσανατολισμό

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΚΕΘΕΑ MOSAIC ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων δίνοντας έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Η αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων εκμάθησης των ελληνικών, περιλαμβάνει τη χρήση της μουσικής, των θεατρικών δρώμενων, της ζωγραφικής, της αφήγησης, των οπτικών- ακουστικών μέσων, και οι οποίες μετατρέπονται σε όχημα γνωριμίας των εκπαιδευόμενων  με τη ελληνική γλώσσα. Η ανάπτυξη των διαφορετικών δομών της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων επιδιώκεται με ένα ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων (πχ μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, προβολές εκπαιδευτικών ταινιών) συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση (αλλά και στη διατήρηση στη μνήμη ) τόσο στοιχείων της  γλώσσας (λεξιλόγιο, γραμματική κτλ) όσο και γνώσεων που σχετίζονται με την ελληνική πραγματικότητα.

Οι επισκέψεις, οργανώνονται με την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης (επιλογή, προετοιμασία, ρόλοι,  αξιολόγηση). Η διεργασία αυτή βελτιώνει τόσο το γλωσσικό επίπεδο, όσο και τις δεξιότητες που βοηθούν την προσαρμογή και κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Η εκπαιδευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η SILL (Staging Intercultural Language Learning). Η μέθοδος στηρίζεται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας (φωνητική-φωνολογία, μορφολογία, συντακτικό, σημασιολογία, πραγματολογία).

Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού που υποστηρίζει το ΚΕΘΕΑ MOSAIC (εξαρτημένοι, νεοεισελθόντες πρόσφυγες, αναλφάβητοι, κ.α).

Παράλληλα και γλωσσικό υλικό που έχει αξιολογηθεί θετικά στο χώρο της  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, παίρνοντας στοιχεία από τη μορφολογική ψυχολογία και χρησιμοποιώντας την οπτική εικόνα, την γλωσσική ενέργεια, την ακουστική εντύπωση  με στόχο την κατανόηση και την βελτίωση της ικανότητας του ατόμου διατήρηση στη μνήμη τα γλωσσικά στοιχεία.

Επίσης, χρησιμοποιείται και η μέθοδος των projects, λαμβάνοντας υπ’όψην την αναλυτικό-συνθετική μέθοδο διδασκαλίας, την ολική μέθοδο διδασκαλίας  και τη βιωματική επικοινωνιακή διδακτική προσέγγιση.

Ο  μαθητής είναι ο πρωταγωνιστής, αυτενεργώντας με την κατάλληλη υποστήριξη τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από τους συμμαθητές του. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ικανοποίηση και η αυτοπεποίθηση του εκπαιδευόμενου, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές του.

Οι εκπαιδευτές έχοντας εμπειρία στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αξιοποιώντας τις πληροφορίες των μαθητών για την γλώσσα και των πολιτισμό τους αποκτούν ευρύτερη εικόνα για τους μαθητές και του κατάλληλους τρόπους μετάδοσης της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ανοιχτός και δυναμικός χαρακτήρας της μάθησης, δίνοντας έμφαση στην «εκμάθηση της μάθησης» ως μία κοινωνική διαδικασία και όχι ως συσσώρευση πληροφοριών.

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ MOSAIC είναι ΔΩΡΕΑΝ.

════════════════
<!--:EL-->Άνθρωποι σε κρίση<!--:-->

Άνθρωποι σε κρίση

Αν ζεις μακριά από την πατρίδα σου, μόνος ή με την οικογένειά σου και κάτι σε δυσκολεύει, αντιμετωπίζεις κατ [...]

<!--:EL-->Πρώην χρήστες<!--:-->

Πρώην χρήστες

Αν ήσουν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και Αλκοόλ και κατάφερες μόνος σου, να σταματήσεις την χρήση για [...]

<!--:EL-->Χρήστες ουσιών<!--:-->

Χρήστες ουσιών

Αν είσαι χρήστης ναρκωτικών ουσιών ( χασίς, ηρωίνη, κοκαΐνη, χάπια, κ.α) και αλκοόλ και θεωρείς πως η αρχική « [...]

<!--:EL-->Οικογένεια-Φίλοι<!--:-->

Οικογένεια-Φίλοι

Αν είσαι γονιός, αδελφός, σύζυγος, σύντροφος, φίλος ή ακόμα και συγκάτοικος  κάποιου ανθρώπου που κάνει χρήση  [...]

<!--:EL-->Μεικτοί Γάμοι<!--:-->

Μεικτοί Γάμοι

Συχνά το διαφορετικό, είναι αιτία έρωτα και «συνάντησης» με τον άλλον, ένωση ανθρώπων  που οδηγεί σε σχέση ή σ [...]

<!--:EL-->Νέοι<!--:-->

Νέοι

Αν είσαι νέος πάνω από 16 χρονών, είσαι μπερδεμένος, νιώθεις ότι ζεις ανάμεσα σε δυο κουλτούρες, αν θέλεις να  [...]

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com